Over onze merknaam

Waar friction en fiction samenvloeien

FRICTION

Friction, een  team coaching concept met een systemisch uitgangspunt, waarbij we met teams door verschillende lenzen kijken, gecombineerd met  opstellingen en stakeholder centered coaching, heeft als doel om jouw team naar een hoger niveau te brengen. In een veilige omgeving ontdekt jouw team wat de onderliggende patronen en dynamieken zijn en het team oefent met moedige gesprekken. We ontmoeten het team waar het zich bevindt, zonder oordeel en met voldoende afstand (compassionate distance).

 

De focus ligt op het verhaal dat het team vertelt – fiction – en het debat dat nodig is om dit verhaal te herschrijven – friction. De sessies richten zich op inzicht, beleving, verkenning van nieuwe opties, het vinden van focus en de verankering van concrete actieplannen.

Voor betrokken leiders die bewust in hun rol willen staan en hun teams een boost willen geven, biedt Friction een open programma LAB aan. Lees meer…

ONS PROCES

Een team wordt gedefinieerd door het doel dat het dient en waarvoor het samenwerkt. Een team is dus meer dan de som van de leden apart. In team sessies leggen we de focus op die onderdelen van het business  eco systeem die onze aandacht het meest nodig hebben.

We ontdekken wat het meest urgent is in de verkennende fase. Hier verzamelen we data tijdens een team sessie, interviews met verschillende stakeholders en/of  we organiseren een online 360° teamscan (Friction is gecertificeerd om Team Connect 360 AoEC in te zetten).

Op basis van deze data en wat we zelf oppikken tijdens onze gesprekken met mensen, ontwerpen we een coaching traject in co-creatie met het team, de teamleider en/of de sponsor. Dan contracteren we voor het werk.

In de uitvoeringsfase werken we met het team. Dit kan een combinatie zijn van teamsessies, live coaching tijdens meetings en individuele coaching. We werken F2F én virtueel afhankelijk van de wens van de klant. In een laatste fase evalueren we en verankeren we wat geleerd werd.

Wat kan je verwachten van ons?

1

Zakelijk instinct

We begrijpen snel jullie business uitdagingen en spreken jullie taal.
2

Veilige plek

We bouwen een goede band op met alle teamleden en hun sponsors – we werken zij aan zij in workshops en/of nemen deel aan real-time vergaderingen.
3

Betekenis geven

We hebben niet het monopolie op de waarheid. In onze trajecten geven we met zijn allen samen betekenis. We vertragen af en toe het gesprek om helderheid te creëren.
4

Focus op interactie

We kijken niet naar de kwaliteit van personen in een team maar naar de kwaliteit van relaties.
5

Ruggengraat en hart

We nodigen onze cliënten uit om strakker te zijn in hun denken. We zijn beiden ruggengraat (we zijn erg duidelijk in onze stellingnames) en hart (we richten ons vol begrip en inlevingsvermogen op de relaties).
6

Compassionate distance

We zien en horen de team dynamiek en patronen zonder er in verstrikt te geraken en we helpen het team zelf om die patronen te ontdekken.
7

De client weet het best

We laten de verantwoordelijkheid bij de cliënt. We contracteren zorgvuldig met onze cliënten om dit mogelijk te maken.
8

Alignering met stakeholders

We kunnen het team de kracht geven om de kloof te ontdekken tussen waar zij zich nu bevinden en waar hun stakeholders hen willen zien in de toekomst.
9

Voortdurend leren

We stellen het team in staat om hun ontwikkeling tussen en na de sessies zelf in handen te nemen.

FRICTION gebruikt opstellingen om teams inzicht te geven in wat hun in de weg zit om zo hun vitaliteit te herwinnen.

Werk

Lees meer over specifieke situaties die voorkomen in teams.

FRICTION TEAM

Wat kan je van ons verwachten als we met jullie samenwerken?