WERKEN MET OPSTELLINGEN

Wanneer je je plaats kan vinden met alle onderdelen van een systeem, dan is het makkelijker om de volgende stap te vinden.

John Whittington: “In essentie is systemisch coachen met opstellingen een zeer praktische methode om het innerlijk beeld dat een cliënt heeft van een relatie, een uitdaging op vlak van leiderschap of een crisis fysisch in kaart te brengen.

In een opstelling kan alles en iedereen die voor de cliënt een rol speelt in een vraagstuk vertegenwoordigd worden. Dus ook abstracte elementen, persoonlijke emoties, en sociale dynamieken zoals angst of een onzekere toekomst.

Als je je plaats vindt tussen al die delen van een systeem is het ook makkelijker om je volgende stap te vinden. Dit is omdat we makkelijker contact maken met een onderliggend vraagstuk wanneer we in contact staan met een fysisch vertegenwoordiger ervan

Wanneer we een ruimtelijke kaart maken van ‘wat is’, dan kunnen we vertegenwoordigers inbrengen van mensen, waarden, geloof en andere elementen die ons voeden en ondersteunen. We kunnen dan alternatieve wegen uittesten die ons leiden naar de toekomst. “